Php Mysql Image upload

<?php 

// 1. Gem modtagne formulardata i variabler: 
$navn = $_POST['navn']; 
$alder = $_POST['alder']; 
$postnr = $_POST['postnr']; 
$mail = $_POST['mail']; 
$billede = $_FILES['profilbillede']; 
$password = $_POST['password']; // 2. Forbind til databasen: 
$databaselink = mysqli_connect("localhost","mmddk3e12m8b18", "****", "mmddk3e12m8b18") or die   ("Fejl: Kan ikke etablere forbindelse til database");$billednavn = billedupload($billede); 
// besked til brugeren om at der er sket en fejl  
if($billednavn == false){ 
die("Der skete en fejl under upload af billedet");
}// 3. Udform insert SQL streng med de modtagne data, og udfør SQL strengen på databasen vha   mysqli_query: 
$query = "INSERT INTO brugere (navn, alder, postnr, mail, password, profilbillede) VALUES ('$navn', '$alder', '$postnr', '$mail', '$password', '$billednavn')"; 
$result = mysqli_query($databaselink, $query) or die( "Forespørgslen kunne ikke udføres: " .     mysqli_error($databaselink)); 

// 4. luk databasen: 
mysqli_close($databaselink); 

function billedupload($fil){ 
if($fil['type']=='image/jpeg' or $fil['type']=='image/png'){ 
$tmp_navn = $fil['tmp_name']; 
$filnavn = $fil['name']; 
$target = 'images/' . time() . $filnavn; 
move_uploaded_file($tmp_navn,$target); 
return $target; 
} 
else{ 
return false; 
} 
} 

?>
 
Make sure $_FILES is set? Debug it with var_dump($_FILES)and enctype="multipart/form-data" in your <form>